Sedan 2006 har Utsläppsrätt.se tillhandahållit oberoende fakta och information om klimatkompensation och utsläppsrätter. Fram till hösten 2011 erbjöd vi även klimatkompensation utan vinstintresse. Vi slutade att erbjuda klimatkompensation på grund av den stora osäkerheten om utsläppsmarknaderna faktiskt leder till lägre utsläpp.

Utsläppsrätt.se drivs utan vinstintresse av den ideella föreningen Emisso.

Texten nedan har vi låtit stå kvar som en förklaring till hur det gick till när vi sålde utsläppsrätter (perioden 2006-2011):

Vår idé är att sälja utsläppsrätter till självkostnadspris (vårt inköpspris plus de kostnader som webbplatsen och kontot hos Energimyndigheten utgör) i syfte att minska utsläppen av växthusgaser som koldioxid. Vi vill göra det möjligt för företag, kommuner, myndigheter och privatpersoner att balansera sina utsläpp utan att behöva betala överpriser som går till opinionsbildning eller privat vinst.

Vi köper mindre poster av utsläppsrätter och får därför betala ett högre pris än det dagspris man kan hitta på energibörser som EEX och Nordpool – som förutsätter att man köper åtskilliga tusen utsläppsrätter på en gång.
Till skillnad från en del andra aktörer på den svenska marknaden är vi tydliga med att vi endast köper EU-utsläppsrätter och att vi annullerar (dvs tar bort) varje såld utsläppsrätt i det officiella registret hos Energimyndigheten. Bara på det viset är utsläppsrättens koldioxidvärde garanterad för dig som kund.

Kontakt

Du finner kontaktinformation här.