För att få reda på utsläppen som orsakas i hemmet är det flera saker man behöver tänka på. Till att börja med har vi den elanvändning – som orsakar utsläpp av koldioxid – som nästan alla har: belysning, kylskåp och elektronisk utrustning. Sedan har vi uppvärmningen, som kan ske på olika vis, till exempel med el, fjärrvärme, oljepanna eller pelletspanna. Man bör inte glömma maten, som står för en ansenlig del av utsläppen i svenska hushåll.

Som hjälp erbjuder vi utsläppskalkylatorer i olika varianter, dels för användningen av hushållsel, dels för uppvärmning.

El

I kalkylatorn nedan skriver du in din elförbrukning, som du till exempel kan hämta från dina elräkningar. Koldioxidutsläppen räknas då ut automatiskt. Du kan välja mellan de två vanligaste beräkningsmetoderna, mer information om dem finns längre ner på sidan.

I kalkylatorn nedan kan du räkna på utsläppen från en enskild elektrisk pryl, till exempel en dammsugare eller en lampa. Du skriver du in effekten i watt och hur länge prylen används (i timmar) – koldioxidutsläppen räknas då ut automatiskt. Du kan välja mellan de två vanligaste beräkningsmetoderna, mer information om dem finns längre ner på sidan.

Kalkylatorn nedan fungerar på samma vis som kalkylatorn för elekriska prylar ovan, men med skillnaden att användningstiden anges i dygn istället för i timmar – vilket är användbart för till exempel kylskåp och annan utrustning som används kontinuerligt eller om du vill räkna ut utsläppen för belysning under ett helt år till exempel. Du skriver du in effekten i watt och hur länge prylen, eller prylarna, används (i dygn) – koldioxidutsläppen räknas då ut automatiskt. Du kan välja mellan de två vanligaste beräkningsmetoderna, mer information om dem finns längre ner på sidan.

Tyvärr finns det olika sätt att uppskatta hur mycket koldioxid en kilowattimme (kWh) el ger upphov till. De två vanligaste är ”nordisk mix” och ”marginalel” och de ger väldigt olika resultat. Nordisk mix är ett genomsnitt av koldioxidutsläppen från all elproduktion i Norden. Marginalel kallas den elproduktion som sker vid toppbelastning, när el behöver köpas in från t ex. dansk kolkraft. Det råder delade meningar om hur man bäst bör räkna.

Uppvärmning

Bostäder kan värmas upp på många olika vis, till exempel skiljer sig villor ofta från lägenheter, men även inom en boendetyp är variationerna stora. Några vanliga uppvärmningsformer är fjärrvärme, olje- eller pelletspanna, jord- eller bergvärme och direktverkande el. I kalkylatorn nedan kan du välja mellan olja, fjärrvärme och el. Det spelar ingen roll hur elen används (till exempel om den är direktverkande eller vattenburen) så länge du vet hur mycket som förbrukas. Oljeförbrukningen skriver du in i kubikmeter (m3), fjärrvärme och el skriver du in som kilowattimmar (kWh).

Utsläppen från fjärrvärmen beräknas på ett genomsnitt från hela landet, men det är bra att känna till att olika kommuner har olika stora utsläpp från fjärrvärme, beroende på vad de eldar med i fjärrvärmeverken.

Livsmedel

Det kan vara lite klurigt att räkna koldioxid på mat. Ett bra underlag finns dock i en rapport som Riita Räty och Annika Carlsson-Kanyama har skrivit, som publicerats av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).