Koldioxidutsläpp från fritidsbåtar

Fritidsbåtar med motor orsakar koldioxidutsläpp som är skadliga för klimatet, precis som bilar som drivs med bensin eller diesel. Varje år används 32 miljoner liter bensin i fritidsbåtar i Sverige, vilket omräknat till utsläpp av koldioxid blir ungefär 77000 ton – lika mycket som 19000 flygresor till Thailand.

Den miljövänligare alkylatbensinen som numera finns att köpa är visserligen bättre för både människors hälsa och ömtåliga miljöer i hav och sjöar, men för växthuseffekten och klimatet är det samma sak som vanlig bensin.

Beroende på båttyp, motorstorlek och körsätt varierar utsläppen stort från båtar. Det går alltså inte att säga att en viss distans alltid motsvarar en viss utsläppsmängd.Man kan däremot utgå från hur mycket bensin eller diesel som förbrukas, till exempel genom att räkna på användningen av en full tank.

En av de vanligaste båttyperna i Sverige är öppna styrpulpetbåtar med relativt små utombordsmotorer. En exempelbåt som Crescent 465 med en motor på 25 hk och en bensintank på 25 liter orsakar koldioxidutsläpp på 67 kg om en hel full tank används.

En utsläppsrätt på 1 ton koldioxid motsvarar alltså användningen av 15 st fulla 25-literstankar.

Om du själv vill räkna på utsläppen från fritidsbåtar har vi två kalkylatorer du kan använda. Den första använder du om du känner till båtens förbrukning (liter per timme), den andra kan du använda om bara vill veta hur stora utsläppen blir för en viss mängd bränsle (du kan välja mellan bensin och diesel).

Koldioxidutsläpp från passagerarfartyg

En av de vanligaste resorna som görs från Sverige med passagerarfartyg är den till Helsingfors i Finland. Det är också en av de få där tillförlitliga utsläppssiffror finns tillgängliga, från en studie som forskare vid finländska VTT har gjort, baserad på underlag från båda de två stora rederierna. Resultatet för en tur- och returresa för en person är ungefär 180 kg koldioxid.

En finlandskryssning för fem personer motsvaras alltså ungefär av en utsläppsrätt på 1 ton koldioxid.