KalkylatorUndrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut? Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand? Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Klicka på symbolerna nedan för att komma till kalkylatorerna.

flygBeräkning av utsläpp från flyg bilBeräkning av utsläpp från bilar batBeräkning av utsläpp från båtar hemBeräkning av utsläpp i hemmet
lokalBeräkning av utsläpp i lokaler