• Beräkna utsläpp

  • Klimatordlista

    Klimatordlista
    Undrar du vad alla klimatord och förkortningar betyder? Det finns en Klimatordlista som förklarar! Mer information: www.klimatordlista.se
  • In English (Summary)

    Utsläppsrätt.se provides independent facts and information about carbon offsetting and climate change. We used to provide carbon offsetting at cost price, a service now cancelled - due to the uncertainties on the carbon markets. Utsläppsrätt.se is based in Sweden and was established in 2006. Utsläppsrätt.se is run by a non-profit organisation (Emisso).